„Zdrowie to bardziej podróż niż stacja przeznaczenia. To dynamiczny, holistyczny i celowy sposób życia…” – dr Preeti Agrawal

„Zdrowie to bardziej podróż niż stacja przeznaczenia. To dynamiczny, holistyczny i celowy sposób życia…” – dr Preeti Agrawal

Dr Preeti Agrawal podała ilustrującą ideał zdrowego życia definicję: „Zdrowie to bardziej podróż niż stacja docelowa. To dynamiczny, holistyczny i celowy sposób życia, który powoduje, że czujesz się bardziej pełnią siebie po każdym kolejnym etapie”. Ta nowoczesna filozofia zdrowego życia wykracza poza wizję staroświeckich diet czy ćwiczeń, dając nam możliwość zdefiniowania zdrowia w sposób odpowiedni dla naszych potrzeb.

Jak pokazana przez Agrawal, koncepcja ta wiąże się głębokimi aspektami holistycznego podejścia do dobrego samopoczucia – koncentracje na lepsze fizyczne i psychiczne zdrowie osób, a także na uzyskanie równowagi między organizmem a otoczeniem. Położenie nacisku na szerszą perspektywę znaczy zachowanie równowagi emocjonalnej dzięki ogólnemu oddechowi i umiejętnemu kontrolowaniu stresu.

Aby być bliżej tego celu i odkryć sens podróży do tak postrzeganego zdrowia, należałoby po prostu radzić sobie ze skutkami współczesnego życia. Siedziby to cyfrowe społeczności powodują, że ten stan rzeczy jest niemożliwy do całkowitego uniknięcia. Dlatego też ważne jest adaptowanie się do nowych uwarunkowań naszych żywotnych systemów – fizjologicznych, psychologicznych i społecznych – oraz optymalizacji całego procesu by być bliżej wewnętrznej bazy źródła magicznego zdrowego samopoczucia pragnienia Agrawal.

Zdrowie jest czymś, z czym należy być bardzo ostrożnym. Tak naprawdę wcale nie jest stacją docelową – to podróż. Przypomina to proces tworzenia autostrady – zaczyna się od założenia celu i ustalenia planu działania, aby go osiągnąć.

Dr Preeti Agrawal uważa, że zdrowie to podróż niż stacja przeznaczenia. Jest ona dynamiczna i daje możliwość pogłębiania doświadczenia. Według niej, prawdziwe zdrowie jest holistyczne i opiera się na relacji między ciałem a umysłem. Jest to bardziej kwestia cech postawy, niż samego stanu fizycznego.

Dr Agrawal odkryła, że podejście to zdrowiu ma wielki wpływ na samopoczucie and atrakcyjność ciała. Postrzega je jako celowy sposób życia i bez względu na sytuację, proponuje swoim pacjentom, aby pracowali nad poprawieniem sobie samopoczucia poprzez modyfikowanie swojego jedzenia, aktywności fizycznej oraz wzbogacanie doświadczeń, które pozytywnie wpłyną na ich zdrowie psychiczne.

Życie to podróż, a zdrowie może być jego bardzo ważnym elementem. Dr Preeti Agrawal jest znanym lekarzem medycyny konwencjonalnej, ale także badaczem holistycznego i ekologicznego podejścia do opieki zdrowotnej. Ona wytłuszcza fakt, że przedstawienie zdrowia jako „stacji przeznaczenia” nie do końca adekwatne – raczej powinno być ono postrzegane jako dynamiczna, holistyczna i celowa podróż.

Podejście, jaką stosuje dr Agrawal, to coś więcej niż typowa opieka zdrowotna oraz myślenie o zdrowiu na poziomie materialnym. Ona podkreśla związek cech ciała i umysłu oraz poszukuje jej przyczyn w tym, czym ona określa „kontekst” – rodzinę, całą społeczność, ekologię, filozofię i kulturę. Jej holistyczne spojrzenie na zdrowie uwzględnia także wartości etniczne, religię, kosmologię oraz medycynę szacunku i harmonii.

Kiedy mówimy o „podróży” w kwestii zdrowia, powinniśmy pamiętać o bardzo ważnych aspektach: po pierwsze, o motywacji do tego starań o dobre samopoczucie – naprawdę chcesz odważnie stawiać czoła temu wyzwaniu? Po drugie, skoncentruj się na swojej diecie – co jesz? Czy spożywane produkty są naprawdę wartościowe? Po trzecie, wdroż w swoje życie aktywność fizyczną oraz ćwiczenia relaksacyjne – jedno bez drugiego niewłaściwe dawkowanie może doprowadzić do bezsensownego stresu.

Dzięki zastosowaniu metod holistycznych i racjonalnych decyzji możemy osiągnąć doskonałe samopoczucie emocjonalne oraz mentalne. Podróż polegająca na poprawianiu swojego samopoczucia niesie ze sobą wyrachowane decyzje żywieniowe oraz strategię optymalizacji snu – ma być one realizowana stosując siłowników emocji i refleksji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.