Artykuły

Mądrość matki mądrością córki – dziedzictwo zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Relacje matki z córką mają znaczący i niebagatelny wpływ na życie kobiety – jej zdrowie, relacje z otoczeniem, umiejętność istnienia w danym środowisku. Matka może dać dziecku siłę i potencjał na całe życie. Może też sprawić, że jej córce trudno będzie żyć w zgodzie z sobą, czerpać radość z życia i dawać szczęście innym, gdyż sama będzie potrzebowała pomocy.

Matki są pierwszymi kobietami w naszym życiu, odgrywają więc najważniejszą rolę w kształtowaniu się świadomości naszej kobiecości. To, jak postrzegamy siebie same jako kobiety jest głęboko zakorzenione w tym, co przekazały nam matki. Zachowanie w związkach z partnerami życiowymi, z dziećmi,  podejście do odżywiania się – są odbiciem przekonań, jakie przekazały nam matki.

Choroby kobiece – mięśniaki, rak macicy, problemy z miesiączkami, niepłodność – są wynikiem tłumionych przez lata emocji, wywołanych między innymi niewłaściwymi relacjami matki z córką. Uzdrawiając te relacje uzdrowimy siebie.

Ważne jest abyśmy zrozumiały i uświadomiły sobie więzi jakie nas łączą z matką, gdyż bez względu na wiek, jesteśmy w stanie je odbudować, a tym samym uzdrowić siebie oraz stworzyć dobre i trwałe dziedzictwo dla naszych rodzin.